Jednoduchá řešení složitých problémů

O naší advokátní kanceláři

Jsme tu pro vás už od roku 1992

Pomáháme středním a velkým podnikům k dosažení jejich podnikatelských cílů na tuzemských i zahraničních trzích. Zvládáme nejen generální právo, ale vyhovíme i vašim specifickým právním potřebám.

Vedle právního poradenství se dlouhodobě zaměřujeme také na zastupování ve správních řízeních s orgány veřejné moci, civilních sporech před soudy všech stupňů a rozhodčích řízeních.

Komplexně

Spolupracujeme s prvotřídními daňovými poradci a auditory z mezinárodních profesních seskupení.

Mezinárodně

Poskytujeme právní služby v českém, anglickém a parciálně i ruském jazyce.

Precizně

Přistupujeme ke klientům profesionálně a pečlivě. Vaše absolutní spokojenost je naším prvořadým cílem.

Dlouhodobě

Rozvíjíme vzájemnou spolupráci v návaznosti na vaše aktuální potřeby.

Proč my?

Klientům už jsme vydělali nebo naopak ušetřili miliardy korun

Naše práce je postavená na preciznosti, špičkové kvalitě, efektivitě, rychlosti, loajalitě a individuálním porozumění vašemu podnikání a jeho prostředí.

Poskytované služby

Od sepisu smlouvy až po mezinárodní arbitráž

Zaměřujeme se především na občanské, obchodní, pracovní a správní právo. Naše specializace se ale postupně vyvíjí v souladu s rozvojem podnikání našich klientů a změnami jejich potřeb.

Občanskoprávní a obchodní vztahy

 • zpracování smluv i jednostranných úkonů
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery
 • uplatňování pohledávek v občanském soudním řízení
 • pomoc s náhradou škody na zdraví
 • ochrana osobnosti i dobré pověsti
 • poradenství ohledně hospodářské soutěže, včetně nekalé soutěže

Právní vztahy k nemovitostem

 • prodej, koupě a pronájem pozemků, staveb, bytových a nebytových jednotek a dalších obytných i komerčních prostor
 • poradenství v developerských projektech a rozdělování nemovitostí na bytové a nebytové jednotky
 • pomoc s věcnými právy k věcem cizím (zástavní práva, věcná břemena) i neskončenými restitučními řízeními
 • řízení před katastrálními úřady
 • advokátní úschovy peněz i listin pro vypořádání jednotlivých transakcí

Obchodní společnosti a družstva

 • příprava veškerých listin k založení společnosti nebo jejích poboček, korporátní změny, fúze, rozdělení a jiné přeměny, likvidace, jednání valných hromad i dalších orgánů, zápisy v obchodním rejstříku
 • pomoc při akvizicích českých společností včetně právních prověrek (due diligence) smluvní dokumentace a veškerých personálních i majetkových záležitostí společnosti
 • vypracování smluvní dokumentace při převodu podílů v obchodních společnostech i družstvech
 • sepisování a revize smluv pro členy orgánů a management

Insolvenční právo

 • pomoc v insolvenčním řízení
 • zastupování věřitele při uplatňování pohledávky v insolvenčním řízení včetně jednání věřitelských orgánů a vedení incidenčních sporů o pravost, výši a pořadí pohledávek

Cenné papíry

 • poradenství v problematice účastnických cenných papírů (zejména akcií) a vlastních i cizích směnek
 • právní služby pro investiční fondy

Duševní a průmyslové vlastnictví

 • poradenství ohledně autorských a souvisejících práv včetně vypracování smluv, např. licenčních
 • zajištění ochrany průmyslového vlastnictví, zastupování v řízeních u Úřadu průmyslového vlastnictví i Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu

Informační technologie

 • pomoc pro poskytovatele služeb informační společnosti, zejména provozovatele internetových serverů a dodavatele souvisejících služeb

Pracovní právo

 • systematické konzultace problematických otázek
 • pomoc pro zaměstnavatele v individuálních i kolektivních pracovněprávních záležitostech včetně vypracování smluv, vnitřních předpisů a úkonů směřujících k ukončení pracovněprávního vztahu
 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech

Soudní spory a arbitráže

 • zastupování v soudních řízeních před soudy všech stupňů včetně řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem
 • zastupování v rozhodčích řízeních

Správní právo

 • pomoc v oblasti správního práva, zejména ve věcech živnostenských, hospodářské soutěže, územního plánování a stavebního řádu
 • zastupování v řízeních před orgány veřejné správy včetně zastupování ve správním soudnictví

Trestní právo

 • zastupování poškozených v trestním řízení, zejména ve věcech hospodářské a majetkové trestné činnosti třetích osob
 • obhajoba v trestním řízení

Naši klienti

Pomáháme podnikatelským subjektům i soukromým osobám

Dlouhodobě spolupracujeme s obchodními skupinami a společnostmi, které podnikají v oblasti obchodu, průmyslových oborech, sektoru služeb, poradenství i investic.

Náš tým

Specializovaní advokáti a spolupracující experti

Vaše právní problémy a záležitosti bude vždy řešit náš nejpovolanější pracovník. V případě komplexnějších problémů, které přesahují mimo oblast práva, využíváme služeb našich spolupracujících expertů.

JUDr. Rostislav Doleček

Zakladatel a společník

Specializace: obchodní společnosti, obchodní závazkové vztahy, insolvenční právo, právo cenných papírů, právní vztahy k nemovitostem, náhrady škod na zdraví, zastupování v soudních řízeních

Mgr. Jan Rozner

Společník a advokát

Specializace: právní vztahy k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorům, závazky z obchodních vztahů, právo obchodních společností, zastupování v soudních řízeních

JUDr. Gabriela Elišáková

Společník a advokát

Specializace: oblast fúzí a akvizic, právo obchodních společností, nemovitostí, zdravotnické právo a zastupování v soudních řízeních

Kontaktní údaje

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či požadavkem

Navštivte nás v některé z našich pražských kanceláří nebo nám sdělte svůj problém přes telefon či e-mail. V dnešní době jsme schopni většinu záležitostí vyřešit i vzdáleně, bez nutnosti osobního setkání.

Sídlo společnosti

Doleček advokáti s.r.o.

Seifertova 9
130 00 Praha 3

+420 221 088 333

+420 222 540 729

office@dolecekadvokati.cz

Pobočka Štěpánská

Doleček advokáti s.r.o.

Štěpánská 34
110 00 Praha 1

+420 224 492 412

+420 224 492 188

office@dolecekadvokati.cz

Kompletní právní servis pro střední a velké podniky

Poučení o ochraně spotřebitele

 

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte jako spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora.